Ambuláns ellátás speciális esetei

Ambuláns ellátás speciális esetei

A harmadik országbeli állampolgárok részére is biztosítani kell a „járványintézkedéseken túl a mentést és a sürgős szükség szerinti ellátást.”

Ambuláns ellátott személyes adatainak rögzítése

Az ellátás megkezdése előtt az ellátandó személynek igazolnia kell

 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét és személyazonosságát,
 • a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező külföldi személynek állampolgárságát és személyazonosságát. Ez történhet útlevél, menedékes ellátás esetén a tartózkodási engedély, egyéb esetekben rendőrségi ügyirat vagy egyéb dokumentum használatával.

A Társadalombiztosítási Azonosító Jelet is fel kell tüntetni, ha az ellátott személy

 • magyar állampolgár, aki bevándorolt - letelepedési engedéllyel rendelkező, menekültként elismert
 • külföldi állampolgár, aki biztosított, vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot szerzett.

Ambuláns ellátás térítési kategóriák

Az egészségügyi szolgáltató köteles megvizsgálni, hogy az adott sürgős ellátás költsége behajtható-e. Az ellátás rögzítése során meg kell adni az ellátás térítési kategóriáját. Ezek a következők lehetnek:

 • biztosított térítés ellenében végzett ellátása
 • magyar biztosítás alapján végzett ellátás
 • államközi szerződés alapján végzett – sürgős – ellátás
 • egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása
 • külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása
 • befogadott külföldi állampolgár
 • menekült, menedékes státuszt kérelmező
 • elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, közösségi szabály alapján történő ellátás
 • harmadik országbeli állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 140. §-a szerinti ellátása
 • Magyarország területén tartózkodó beteg – 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti – más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása
 • uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
 • magyar biztosított külföldi ellátása a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet alapján
 • magyar biztosított külföldi ellátása határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében

Államközi szerződés alapján végzett – sürgős – ellátás

Államközi szerződés alapján finanszírozható a sürgős ellátás az alábbi felsorolásban szereplő országok állampolgárai esetén. Az országkód megadása során elsődlegesen, annak az országnak a kódját kell használni, mely a beteg egészségbiztosítási rendszerének a beteg a biztosítottja, egyébként a beteg állampolgárságának a kódját kell megadni.

AGO = Angola

IRQ = Irak

JOR = Jordánia

KWT = Kuvait

MNG = Mongólia

PRK = Észak-Korea

UKR = Ukrajna

UNK = Koszovó

Nemzetközi szerződés alapján, közösségi szabály alapján

Nemzetközi szerződés alapján, közösségi szabály alapján finanszírozható a sürgős ellátás az alábbi felsorolásban szereplő országok állampolgárai esetén. Az országkód megadása során elsődlegesen, annak az országnak a kódját kell használni, mely a beteg egészségbiztosítási rendszerének a beteg a biztosítottja, egyébként a beteg állampolgárságának a kódját kell megadni.

ALB = Albánia

AUT = Ausztria

BEL = Belgium

BGR = Bulgária

BIH = Bosznia-Hercegovina

CHE = Svájc

CYP = Ciprus

CZE = Csehország

DEU = Németország

DNK = Dánia

ESP = Spanyolország

EST = Észtország

FIN = Finnország

FRA = Franciaország

GBR = Nagy-Britannia

GRC = Görögország

HRV = Horvátország

IRL = Írország

ISL = Izland

ITA = Olaszország

LIE = Liechtenstein

LTU = Litvánia

LUX = Luxemburg

LVA = Lettország

MKD = Észak-Macedóina

MLT = Málta

MNE = Montenegró

NLD = Hollandia

NOR = Norvégia

POL = Lengyelország

PRT = Portugália

ROU = Románia

SRB = Szerbia

SVK = Szlovákia

SVN = Szlovénia

SWE = Svédország

TUR = Törökország

A NetDoktor beépített listái megkönnyítik a felhasználók számára a megfelelő kód kiválasztását.

Térítés ellenében történő ellátás

Amennyiben az ellátott személy nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat kérhet.

Más forrásból meg nem térülő ellátás

Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően, amennyiben a szolgáltató az ellátást megfelelő formában lejelenti. Ezeket az eseteket a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet szerint „S” (Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása) térítési kategóriában kell jelenteni.

Ambuláns jelentés beküldése

Az ambuláns napló adatairól a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig kell jelentést küldeni. A hibás adatsort tartalmazó adatszolgáltatás esetén, az érintett háziorvosi szolgálat teljesítménye csak részben kerül elszámolásra a hibás tételek nélkül.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!