Az oltások adminisztrálása - indikátor ws. praxisközösségi pontok

Az oltások adminisztrálása - indikátor ws. praxisközösségi pontok

Az indikátorrendszer működtetésével és a praxisközösségek létrehozásának az ösztönzésével a cél a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok által végzett minőségi munka támogatása, továbbá az ellátás színvonalának az emelése.

A praxiskezelő az indikátorokat és a szoros praxisközösségek számára ajánlott tevékenységeket folyamatosan monitorozza, és szükség esetén változtatásokat hajt végre a rendszerben.

Az egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolódó különböző adatbázisok komplex rendszere lehetővé teszi, hogy az indikátorrendszer működtetéshez szükséges adatokat ne kizárólag a B300-as jelentések szolgáltassák. A járóbeteg-szakellátás, a fekvőbeteg ellátás egyes adatai, továbbá a gyógyszeradatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenntartó valós képet kapjon a rendszer működéséről.

Tekintettel arra, hogy a mind a háziorvosi indikátorrendszer, mind a szoros praxisközösségek számára előírt pontrendszer hatással van a háziorvosi szolgálatok finanszírozására, ezért fontos, hogy azok a tevékenységek, melyeket mindkét rendszer nevesít, csak az egyik helyen kerüljenek számbavételre. Ilyen például a védőoltások kezelése.

Védőoltások az indikátor rendszerben és a szoros praxisközösségek számára ajánlott tevékenységek között

A védőoltások egyrésze kötelező, más részük ajánlott. Az ajánlott védőoltások esetén a NEAK bizonyos korcsoportokat is meghatároz, melyekre vonatkozóan a védőoltás beadását kiemelten támogatja. Ezek után indikátor finanszírozást kaphat az adott praxis, amennyiben eléri az ellátási területének megfelelő célértéket.

Vegyük példaként az influenza elleni védőoltások beadását. A B300-as jelentés, B312 OENO adatsoron jelentésre kerül a praxisba bejelentett 65 évnél idősebb páciensek számára beadott influenza elleni védőoltások, viszont  a szoros praxisközösségi tevékenységekről az EESZT felé küldött adatszolgáltatásnak nem részei. Ezért ezek a visszamutató felületen nem szerepelnek. Ugyan ezen logika mentén a 3-24 hónapos gyermekek meningococcus elleni védőoltása is szerepel a B300-as jelentés B312-es adatsorán, de nem történik róla adatszolgáltatás, mint szoros praxisközösségben végzett ajánlott tevékenység.

Az EESZT Ágazati Portál Visszamutató felületén a „szakmai tevékenységek” lekérdezhetők egyben, de akár egy-egy szakmai tevékenységre külön-külön is. A lekérhető legfrissebb adatok mindig csak az előző hónapra vonatkoznak. A tárgyhó adatainak a lekérdezésére nincs lehetőség az Ágazati Portálon, viszont a NetDoktor Praxisközösségi moduljában folyamatosan nyomon követhetők. A NetDoktor  Riportok menüjében az adatokból készíthető statisztika megnevezés, darab, pont és arányszám szerint, de akár OENO kód, OKFŐ kód szerint is. Bővebben >>>

Az oltási kampány lebonyolítását a NetDoktor számos funkcióval támogatja

A kockázati csoportba tartozó személyeket a megfelelő paraméterek alapján könnyen le lehet válogatni. Az érintettek számára a védőoltással kapcsolatos értesítő e-mailben is kiküldhető. A csoportos üzenetküldés a NetDoktor Kommunikációs modul használatával egyszerűen megoldható. Az értesítésekhez beépített sablonok állnak a felhasználók rendelkezésére. A sablon szövegek tetszőlegesen módosíthatók, sőt az e-mailhez akár mellékletek is csatolhatók (pl. oltási nyilatkozat). Az e-mail címzettjei előtt a további címzettek rejtve maradnak, ezzel is védve a személyes adatok biztonságát.

A NetDoktor Kérdőív moduljában található sablonok közt szerepel a páciensek olthatóságának előzetes felmérésére szolgáló kérdőív. A kérdőív a Kommunikációs modulból szintén egyszerűen kiküldhető. Bővebben>>>

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!