Az új háziorvosi körzetek kialakításának szabályai

Az új háziorvosi körzetek kialakításának szabályai

A háziorvosi körzetek átalakítása is téma volt a HAOSZ (Háziorvosok Online Szövetsége) és az OKFŐ (Országos Kórházi Főigazgatóság) 2023. szeptember 20-i közös konferenciáján. Dr. Végvári Tamás az Országos Kórházi Főigazgatóság – Alapellátásfejlesztési Igazgatóság igazgatója beszámolt róla, hogy a rendelet néhány részletszabálya még kidolgozás alatt áll, de amit már biztosan lehet tudni, hogy az önkormányzatoknak kell majd nyilatkozniuk arról, hogy az illetékességi területükön van-e olyan önkormányzati rendelettel kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzet amely 6 hónapot meghaladóan tartósan betöltetlennek minősül, továbbá hogy van-e helyettesítő orvossal kötött megbízási szerződésük, és ha van, akkor annak mi az időtartama illetve a felmondási ideje.

Dr. Végvári Tamás kiemelte, hogy a finanszírozás szempontjából optimálisnak, illetve a még elfogadhatónak tartott létszámot nem a leadott kártyaszámnak kell elérnie az egyes körzetekben, hanem a területen állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező populációnak, továbbá, hogy a gyermekkörzetek esetén a körzetben élő 14 év alatti gyermekek létszámhatárában még várható korrekció, továbbá, hogy a praxiskezelő nyitott arra, hogy azon körzetek esetén, ahol a lélekszám nem éri el a kívántat, de a leadott kártyák száma alapján a körzet finanszírozása optimálisnak tekinthető, azoknál méltányosságot gyakoroljanak.

Előadásában hangsúlyozta, hogy a praxiskezelőt jogszabály kötelezi, hogy törekedjen rá, hogy az átalakítás ne járjon a praxisjog sérülésével. Ha ez nem megoldható, akkor az érintett praxisjog birtokosát kárpótolni kell.

A rendelet értelmében a praxiskezelőnek 2027. december 31-ig kell létrehozni az új körzethatárokat a meglévő körzethatárok módosításával, vagy akár egyes körzetek megszüntetésével.

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!