E-Recept kiállítás TAJ számmal nem rendelkezők esetén

A TAJ számmal nem rendelkező páciensek számára is lehet e-Recepten gyógyszert felírni.
E-Recept kiállítás TAJ számmal nem rendelkezők esetén

A TAJ számmal nem rendelkező páciensek számára is lehet e-Recepten gyógyszert felírni.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egyik legismertebb és legkedveltebb szolgáltatása az e-Recept, ami nagyban megkönnyíti a vények kiváltását. Ezt a szolgáltatást az EESZT az itt élő, TAJ számmal nem rendelkező regisztrált külföldiek és a TAJ számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok számára is biztosítja.

Az EESZT a TAJ szám mellett a következő azonosítókkal képes e-Receptet befogadni:

  • személyazonosító igazolvány
  • tartózkodási engedély szám
  • útlevél szám (külföldi állampolgár)
  • menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma
  • EU egészségbiztosítási kártya
  • menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során az útlevélszám, vagy amennyiben a beteg nem rendelkezik útlevéllel, a rendőrségi ügyirat száma vagy egyéb nyilvántartási szám

A NetDoktor medikai szoftver a felsorolásban szereplő valamennyi azonosító kezelésére alkalmas. Ellátás nyitást követően a kezelő orvos ezek bármelyikének a használatával tud vényt rendelni elektronikus úton.

FONTOS: A fentebb felsorolt azonosítók közül nem minden esetben tudják a patikai rendszerek lekérni az EESZT-ből a vényeket, ezért ezekről Felírási igazolást is érdemes kiadni, még ha a beteg ezt külön nem is jelzi az orvos felé.

FIGYELEM: Amennyiben Közösségi szabály, nemzetközi szerződés alapján az ellátott személy nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat kérhet. Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően.” Ezeket az eseteket a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.kor) szerint „S” (Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása) térítési kategóriában kell lejelenteni.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!