Feladatok megüresedő praxis esetén

Feladatok megüresedő praxis esetén

Egyre több Önkormányzat területén vannak betöltetlen háziorvosi praxisok. Ezen területi kötelezettséggel rendelkező praxisok orvosi ellátásáról ideiglenesen az önkormányzatnak kell gondoskodni, és a helyettesítő orvos mellett az informatikai hátteret (eszközöket, orvosi szoftvert) is az önkormányzat, mint működtető köteles biztosítani.

Önkormányzati feladatok háziorvosi praxis megüresedése esetén

Ha megüresedik egy orvosi praxis, akkor az Önkormányzatnak, melyhez ellátási kötelezettség tartozik, az alábbi  lépéseket kell megtennie:

Az Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartása (ESZENY) oldalon kérelmezni kell a működéshez szükséges engedélyeket. (A régi NEAK kód nem változik, de a többi azonosító igen.) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) kioszt egy új OTH (NNK) 9 jegyű kódot. Ez a kód lesz a praxis új azonosítója az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT). Az önkormányzatoknak általában van EESZT csatlakozása a védőnői szolgálat és/vagy az iskola-egészségügyi feladatok kapcsán.  Az EESZT-ben az adminisztratív kapcsolattartóként nyilvántartott személynek, aki általában a jegyző, az ágazati portálon jogosultságot kell adnia a praxist átvevő, vagy a praxisban helyettesítő orvosnak. Ha csak egy-két hónapra száll vissza az önkormányzatra az ellátási kötelezettség, akkor is meg kell tenni ezeket a lépéseket. Ha a praxis új gazdára talál, akkor pedig meg kell ismételni a folyamatot. Ezen kívül fontos még az Online jogosultság és TAJ ellenőrzés (OJOTE) rendszer használatához a megfelelő felhasználónév és jelszó páros is, ami a jogviszony ellenőrzésen túl az e-jelentés beküldéshez is szükséges. Az új kódokat a praxis pácienseinek ellátásához használt medikai szoftverbe is fel kell venni. Ehhez gyakran a szoftver üzemeltetőnek a közreműködése szükséges.

A mobil egészségügyi központok mintájára megvalósítható, hogy a betöltetlen körzetekben élők is megfelelő orvosi ellátáshoz jussanak. A felhő alapú szolgáltatások és az integrált digitális eszközök lehetővé teszik, hogy egy orvos több körzet lakosságát képes legyen megfelelő színvonalon ellátni, és az ellátásokat adminisztrálni.

Több körzet ellátása a NetDoktorral

Amennyiben egy önkormányzat csak helyettesítéssel képes az ellátási kötelezettségnek eleget tenni, úgy célszerű olyan medikai szoftvert választani, mely lehetővé teszi a távoli elérést. Hogy miért? Mert egy orvos képzett asszisztens(ek) segítségével több körzet ellátását is biztosítani tudják megfelelő technológiai támogatással. Ilyen megoldást kínál a NetDoktor medikai rendszer.

A NetDoktor online működéséből adódóan

  • a program a regisztrált felhasználók számára bárhonnan, bármikor, bármilyen informatikai eszközről elérhető,
  • a programból közvetlen nyújtható telemedicinális ellátás,
  • a rendszernek szerves része egy lakossági applikáció, melynek legnépszerűbb funkciói a gyógyszerigénylés, időpontfoglalás és az online konzultáció,
  • a program számtalan okoseszközzel (Holter EKG, vércukorszint mérő eszköz, stb.) képes kommunikálni,
  • az verziófrissítés és adatmentés automatizált és garantált.

A program akár csak egy netbank szolgáltatás, bárhol, bármikor a felhasználó rendelkezésére áll, és bármilyen eszközről (PC, laptop, tablet) használható.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

Egyeztetés a körzethatások módosításáról, összevonásáról

A tartósan betöltettlen és nem méretgazdaságos háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek átalakítása már megkezdődött. Az új körzethatárok kialakításának első ütemébe azok a körzetek kerülnek, melyekben az ellátási kötelezettségnek 12 hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, (kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van,) vagy a helyettesítés kivételével az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább 12 hónapja nem tud gondoskodni praxisjoggal rendelkező orvossal, és ahol a körzet területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma nem éri el, felnőtt és vegyes körzetek esetében 1200 főt, gyermekorvosi körzetek esetében a 600 főt. FONTOS: A méretgazdaságosnak tartott létszámot nem a leadott kártyaszámnak kell elérnie az egyes körzetekben, hanem a területen állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező populációnak. Ezen körzetek esetén az önkormányzatok feladata, hogy egyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról. Ezt követően kell javaslatot tenniük a praxiskezelőnek a körzethatárok átalakítására.

A DeriCom medikai szoftverfejlesztőként biztosítja a háziorvosi körzet teljes adatkonvertálását a NetDoktor-ba, valamint a felhasználók oktatását, betanítását a szoftver működését illetően.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!