Indikátor - 2023

Indikátor - 2023

A jelenlegi indikátorrendszer csak részben veszi az adatokat a háziorvosi praxisok által beküldött jelentésekből. Felnőtt és vegyes körzetek esetében ezek az influenza elleni védőoltás a kardiovaszkuláris kockázat felmérése.  A NEAK a számítások során nagyobb részben a járóbeteg ellátásra és gyógyszeradatokra támaszkodik. Ezért a háziorvosnak csak néhány indikátorra van közvetlen hatása, a legtöbb indikátor esetén csak közvetett módon, és csak részben tud azok alakulására hatni. Például, azt, hogy a háziorvos beutal egy 50 éves női pácienst mammográfiára, a NEAK nem veszi figyelembe, csak ha a vizsgálatról jelentést kap a járóbeteg ellátótól.

A felnőtt és vegyes körzetek esetében 12 darab (FV01-FV12), míg a gyermek körzetek esetében 10 darab (GY01-GY10) indikátor szerepel a 2023. januárjától érvényes indikátorrendszerben. Bővebben >>>

Az indikátorok közé új tevékenységek is bekerültek, valamint a korcsoport meghatározásokban is történtek változások. A különböző indikátorok a bejelentett (NEAK által visszaigazolt) pacientúrán belül az adott indikátorra jellemző (jogszabályban meghatározott) páciens körre vonatkoznak.

Kikerültek a rendszerből a gyógyszerindikátorok továbbá a szakellátásba történő továbbküldési és az ügyeleti ellátásban részesültek arányának a figyelése.

Minden olyan mutatóhoz, amely már legalább 12 hónapja változatlan formában szerepel az értékelési rendszerben, a finanszírozó célértékeket határoz meg területi csoportonként és praxistípusonként éves felülvizsgálat mellett. Az egyes indikátorok szezonális ingadozásából adódó eltéréseket több hónap összesített, vagy átlagolt értékeinek meghatározásával küszöböli ki.

NetDoktor Indikátor-2023 modul

A NetDoktor Indikátor-2023 modult két szinten támogatja a felhasználók munkáját az indikátor pontok, és ezáltal a praxis finanszírozásának maximalizálásában.

  • Egyrészt az adott páciens ellátásánál információt nyújt azzal kapcsolatban, hogy a páciens ellátása milyen indikátorokat érint. Felhívja a figyelmet arra, hogy adott páciens esetében mik azok a teendők, amiket el kell végezni az indikátor pontok szempontjából, és részben a páciens megfelelő preventív és/vagy gondozási ellátása érdekében.
  • Másrészt praxis szinten ad információt a praxis aktuális indikátor helyzetéről. Részben a NEAK-tól lekért indikátor tényadatok, részben a praxis adatbázisából számolt adatok alapján. Indikátoronként megmutatja a jelen és az elmúlt 12 hónap tendenciáját, ami alapján a felhasználó döntést tud hozni, hogy jelenleg mely indikátorokra helyezzen nagyobb hangsúlyt.

NetDoktor Indikátor-2023 modul használata az ellátás során

Amennyiben az Indikátor modul be van kapcsolva a NetDoktor az Info panelen jelzi, hogy az adott páciensre mely indikátorok vonatkoznak (korcsoport, gondozási csoport, stb. alapján).  Az IND felirat piros színre vált, és ha a felhasználó rákattint, akkor részletes tájékoztatást is ad a szükséges teendőkről.

Azon indikátorok, amelyek  páciensre nem vonatkoznak “(célcsoporton kívül)” jelölést kapnak, és ott nem történik indikátor figyelés.

NetDoktor Indikátor-2023 modul teljesítmény figyelés

A múltbéli (2-3 hónappal ezelőtti) indikátor-számok a NEAK-nál elérhetőek (jelentés oldal csatolmányok). Ezt a NetDoktor folyamatosan letölti, feldolgozza, és ezekből a tényadatokból grafikonok segítségével szemlélteti a praxis múltbéli teljesítményét. Viszont a közelmúlt ill. az aktuális hónap indikátor helyzetéről, csak a NetDoktorban tárolt adatok alapján tud predesztinált tendenciákat mutatni. Az aktuális hónap adott indikátor értéke miden esetben egy előző időszak (jellemzően 12 hónap) átlag teljesítményét mutatja.

A NetDoktor táblázatos formában megjeleníti a tárgyidőszaktól számított előző 12 hónap releváns adatait.  A zöld ill. piros négyzet jelöli, hogy az adott hónapban az adott indikátorral kapcsolatban a NEAK-tól történt adatlekérés, és a NEAK tény adatai alapján került számításra, hogy a praxis elérte-e az akkori célértéket (zöld), vagy sem (piros). A négyzetben lévő számok az eltérést jelölik. Ha szürke a négyzet, az azt jelöli, hogy a NEAK-tól nem érkezett az adott hónapban indikátor adat. (Vagy azért nem, mert technikai okok miatt nem történt adatletöltés, vagy azért nem mert a NEAK a 2-3 hónapos adatszolgáltatási csúszás miatt még nem közölte az adott időszak adatait.) A szürke négyzetben megjelenő színes számok a NetDoktor adatbázisából vett adatokon alapulnak és nem a NEAK által közölt értékeken. Az adott szám egy jelzés a praxis számára, hogy adott indikátor szempontból még milyen teendői vannak, és itt az adott betegnél mekkora hangsúlyt fektessen az indikátor feltétel teljesítésére.

A sorok végén lévő Elemzés gombbal, egy az adott indikátorra vonatkozó grafikon jelenik meg, amely számszerűen és grafikusan is megmutatja a praxis teljesítményét az előző 12 hóra vetítve.

A NetDoktor Indikátor modul tendenciákat mutat az egyes indikátorokkal kapcsolatban, melyek folyamatos nyomon követésével a praxis jelentős befolyással lehet az indikátor alapú finanszírozás maximalizálására.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!