Jogviszony ellenőrzés

Jogviszony ellenőrzés

Az új társadalombiztosítási törvény tavaly élesedett. Ezen törvény számos új rendelkezést vezetett be. Többek közt, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés hat havi hátraléka esetén a TAJ számot a NAV érvényteleníti, és ellátás csak térítés ellenében vehető igénybe. Egy évvel ezelőtt 55 ezer TAJ szám volt érvénytelen státuszú járulék hátralék miatt. Mára ez a szám közel 250 százalékkal magasabb. A NEAK nyilvántartásában jelenleg 141 ezer tartozás miatt érvénytelenített TAJ szám szerepel. Az adósok száma hétről hétre emelkedő tendenciát mutat.

A jogszabály előírja, hogy az egészségügyi szolgáltató minden orvos-beteg találkozó alkalmával köteles on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban, továbbá hogy a jogviszonyának mi az aktuális státusza. A rendelkezés teljes körű végrehajtásának érdekében a jogviszony ellenőrzés kötelezettsége a magánorvosok számára is kötelező.

Amennyiben a páciens jogviszonya érvénytelen (akár járuléktartozás, akár egyéb okból), számára társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás. A Magyar Orvosi Kamara által összeállított díjtáblázat szerint az egyszeri háziorvosi vizit  után kiszámlázható díj 6600 forinttól 11 ezer forintig terjed, de a háziorvosok ettől eltérően is dönthetnek. (A szociálisan rászorulók számára az önkormányzatok adhatnak ki „szegénységi bizonyítványt”, amellyel igénybe vehetik az állami egészségügyi ellátást.)

FIGYELEM: Magánszolgáltatók a TAJ azonosítót kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (önkéntes hozzájárulás) alapján kezelheti. Ezért előzetesen írásban tájékoztatni kell az érintettet a TAJ szám használatának céljairól és a hozzájárulását kell kérni.

Jogviszony ellenőrzés a NEAK online felületén

A legtöbb orvosi szoftverbe beépítésre került a TAJ ellenőrzési funkció. Amennyiben a praxisban használt program nem rendelkezik TAJ ellenőrzési funkcióval, akkor az orvos a NEAK online felületén kell a jogviszony érvényességét lekérdezni. Az oldal használatához be kell jelentkezni. Ehhez felhasználó név és jelszó szükséges. A felhasználónév: OBVN-xxxxxUSER, ahol az xxxxx az orvos pecsétszáma: (így például az 12345-ös pecsétszám esetén a felhasználónév: OBVN-12345USER). Az adott felhasználónévhez kapcsolódó jelszó az orvos által megkötött vényírási szerződésének 10 jegyű azonosítószáma. FIGYELEM: A bejelentkezés után igényelni kell egy új, végleges jelszót.

Jogviszony ellenőrzés az érintett által

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján ügyfélkapus belépést követően a magánszemélyeknek is lehetőségük van rá, hogy leellenőrizzék a TAJ számuk érvényességét. A jogviszony rendezési eljárást az ügyfél a saját adatai vonatkozásában elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál.

A tartozást a “NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú számlára kell befizetni. Azok, akiknek a járulék megfizetését anyagi helyzetük nem teszi lehetővé, azok az adóhivatalnál kell kérvényezniük a szankciók alóli mentesítést.

Jogviszony ellenőrzés a NetDoktorban

A NetDoktor a jogviszony ellenőrzés eredményét különböző színekkel (is) jelzi.

Mit jelentenek a különböző színnel jelölt TAJ számok?

Zöld

TAJ érvényes, jogviszonya rendezett.

Piros

TAJ érvényes, de a jogviszony rendezetlen. A jogviszony rendezetlensége esetén az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás nyújtását, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás költségét. A szolgáltató kötelessége, hogy a NEAK honlapjáról letöltött értesítő átadásával tájékoztassa a pácienst a jogviszony rendezetlenségéről.

Kék

Külföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen. Az érintett személy az EGT területén biztosított, az orvosilag szükséges ellátást a külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy azzal egyenértékű formanyomtatvánnyal veheti igénybe.

Barna

TAJ érvénytelen, jogosultság rendezetlen, az érintett személy az egészségügyi szolgáltatásokat csak térítés ellenében veheti igénybe.

Sárga

TAJ érvényes, az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra. Viszont az ilyen személy a sürgősségi fogászati ellátás kivételével nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Amennyiben a páciens TAJ száma érvénytelen, akkor a program erre egy felugró ablakban is figyelmeztet, hogy a páciens számára társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz. Ez esetben a recepten a „Teljes ár” jogcímet kell megjelölni, máskülönben a patikában biztosan nem tudják kiadni a gyógyszereiket.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!