Kardiovaszkuláris szűrések

Kardiovaszkuláris szűrések

2023-ban új indikátorrendszer alapján kerül szétosztásra a háziorvosi praxisok között a teljesítménydíjazásra előirányzott összeg. Az indikátorrendszer működtetéshez szükséges adatokat részben a B300-as jelentések szolgáltatják, melyeket a fenntartó összevezet és kiegészít a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg ellátás adataival, továbbá a gyógyszeradatokkal is.

A teljesítménydíj megállapítása az indikátorjegyzék alapján történik. Az indikátor jegyzékbe újonnan bekerült tevékenység a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 65 éves kor feletti bejelentkezett biztosítottak körében végzett kardiovaszkuláris kockázatfelmérés.

Kardiovaszkuláris szűrés

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt és vegyes háziorvosi praxis indikátor pontra jogosult, ha a bejelentkezett 65 év feletti bejelentkezett biztosítottak körében végzett kardiovaszkuláris kockázatfelmérés aránya eléri az adott területen és településtípuson belül a célértéket. Egy TAJ szám 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre. A számítás alapja a B300 jelentés, B308 szűrési adatsor. A figyelembe vehető szűrés kód 216-os.

B308 adatsor

Ahhoz, hogy a medikai szoftver a jelentés összeállításánál le tudja gyűjteni az adott időszakban végzett kardiovaszkuláris szűréseket, ahhoz elengedhetetlen, hogy a vizsgálat megfelelő módon legyen rögzítve a programban.

1. A fiziológiai vizsgálatok közül ki kell választani a CV szűrést.

2. A vizsgálati lapon a „Szűrés történt” felirat előtti jelölő négyzetbe bele kell kattintani, hogy ki legyen pipálva.

3. Ha a „Szűrés történt2 ki lett pipálva, akkor a szűréseknél automatikusan elkészül egy CV rizikószűrés sor, ami bekerül a B300-as jelentés B308 adatsorába.

FIGYELEM: Tekintettel arra, hogy a mind a háziorvosi indikátorrendszer, mind a szoros praxisközösségek számára előírt pontrendszer hatással van a háziorvosi szolgálatok finanszírozására, ezért fontos, hogy azok a tevékenységek, melyeket mindkét rendszer nevesít, csak az egyik helyen kerüljenek számbavételre.

A NetDoktor a 65. élet évet be nem töltött bejelentett páciensek esetén végzett kardiovaszkuláris szűrést a praxisközösségi tevékenységek között adminisztrálja, amennyiben az adott praxis tagja valamely szoros praxisközösségnek.

A NetDoktor a teljesítménydíjazás maximalizálását és a praxisközösségi tevékenységeket számos beépített automatizmussal és funkcióval támogatja.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!