Megkezdődött a körzethatárok átalakítása

Megkezdődött a körzethatárok átalakítása

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (praxiskezelő) elkezdte összegyűjteni azokat az adatokat, melyek alapján elindulhat az alapellátási körzethatárok átalakítása. Első körben azoknak az önkormányzati rendelettel kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzeteknek az átalakítása fog megtörténni, melyek 6 hónapot meghaladóan tartósan betöltetlennek minősülnek, és nem felelnek meg a méretgazdaságossági kritériumnak. Ezek azok a körzetek, melyekben az ellátási kötelezettségnek 12 hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, (kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos munkavégzésében akadályoztatva van,) vagy a helyettesítés kivételével az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább 12 hónapja nem tud gondoskodni praxisjoggal rendelkező orvossal, és ahol a körzet területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok száma nem éri el, felnőtt és vegyes körzetek esetében 1200 főt, gyermekorvosi körzetek esetében a 600 főt. FONTOS: A méretgazdaságosnak tartott létszámot nem a leadott kártyaszámnak kell elérnie az egyes körzetekben, hanem a területen állandó és ideiglenes lakcímmel rendelkező populációnak. Ezen körzetek esetén az önkormányzatok feladata, hogy egyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról. Ezt követően kell javaslatot tenniük a praxiskezelőnek a körzethatárok átalakítására.

A továbbiakban

  • a tartósan betöltetlen, de méretgazdaságossági szempontból megfelelő körzetek esetén is körzetalakítási eljárást kell kezdeményezniük az önkormányzatoknak a praxiskezelőnél, ha az ellátási kötelezettségnek helyettesítéssel sem tudnak eleget tenni.
  • Fordított esetben, ha egy praxis betöltött, de nem méretgazdaságos, akkor is meg kell kezdeni az egyeztetéseket a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival, mivel ezek a körzetek a jogszabályi előírások értelmében a jövőben már nem lesznek fenntarthatók.
  • A túlnépesedett területek esetén a jogszabály alpján továbbra is létrehozható új körzet, ha annak betöltéséről képes az önkormányzat gondoskodni.

Amennyiben egy önkormányzat csak helyettesítéssel képes az ellátási kötelezettségnek eleget tenni, úgy célszerű olyan medikai szoftvert választani, mely lehetővé teszi a távoli elérést. Hogy miért? Mert egy orvos képzett asszisztens(ek) segítségével több körzet ellátását is biztosítani tudják megfelelő technológiai támogatással. Ilyen megoldást kínál a NetDoktor medikai rendszer.

Több körzet ellátása a NetDoktorral

A NetDoktor az Európai Szociális Alap támogatásával kialakított mobil rendelők telemedecina szolgáltatója. A projekt a Máltai Szeretet Szolgálat égisze alatt negyedik éve működik. Az asszisztens felméri a páciens állapotát, az orvos szükség szerint online követheti a folyamatot nagylátószögű, térmikrofonos kamera segítségével. A diagnosztizálást digitális fonendoszkóppal és mini laborral is támogatni tudja a rendszer. A telemedicinális ellátást az online medikai szoftver dokumentálja, és a kötelező adatszolgáltatást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér - EESZT rendszere felé elvégzi.

A felhő alapú szolgáltatás és a rendszerbe integrált digitális eszközök lehetővé teszik, hogy egy orvos több körzet lakosságát képes legyen megfelelő színvonalon ellátni és az ellátásokat adminisztrálni.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!