Menekültek ellátása

A hazájukat elhagyni kényszerülő emberek között bizonyára lesznek olyanok, akik ilyen vagy olyan okból egészségügyi ellátásra szorulnak.
Menekültek ellátása

Az Oroszország által indított háború következtében tömegével kényszerülnek emberek arra, hogy elhagyják a hazájukat. A magyar állampolgársággal (is) rendelkezők számára az országban való tartózkodás eddig sem jelentett gondot. A menekülők többsége azonban nem magyar. A jelen szabályok értelmében ők vízum híján maximum 90 napig tartózkodhatnának szabályszerűen a schengeni övezetben. A magyar kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazásával élve 2022.02.24-én olyan rendeletet hozott, melynek értelmében ideiglenes védelmet (menedékes státusz) kapnak az Ukrajnából menekülők. Ez minden, Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgárra, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik.

Menekültek ellátása

A hazájukat elhagyni kényszerülő emberek között bizonyára lesznek olyanok, akik ilyen vagy olyan okból egészségügyi ellátásra szorulnak.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az ukrán állampolgárok ellátására vonatkozó iránymutatása szerint, az „ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe. Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az OEP előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „3” térítési kategória megjelölésével.”

Az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó és most menekülni kényszerülő harmadik országbeli állampolgárok részére is biztosítani kell a „járványintézkedéseken túl a mentést és a sürgős szükség szerinti ellátást.  Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek vizsgálni, hogy ellátások költségei behajthatóak-e. Amennyiben Közösségi szabály, nemzetközi szerződés alapján az ellátott személy nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat kérhet. Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően.” Ezeket az eseteket a 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet szerint „S” (Magyarország területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása) térítési kategóriában kell lejelenteni. A személyazonosító típusa „9. személyazonosító a  menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során az útlevélszám, vagy amennyiben a beteg nem rendelkezik útlevéllel, a rendőrségi ügyirat száma vagy egyéb nyilvántartási szám”.

Menekültek ellátásának rögzítése a NetDoktorban

Hova fordulhatnak segítségért az Ukrajnából érkező menekültek?

Az országba érkező menekülteket számos alulról szerveződő csoport segíti. A Facebookon a legnagyobb alulról szerveződő csoport jelenleg a Segítségnyújtás (Ukrajna) nevű civil kezdeményezés, amely e bejegyzés írásakor már több tízezer tagot számlál. Itt helyi szinten (megyénként, településeként) gyűjtik össze a különféle felajánlásokat, adományokat.

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!