Változás az iskolai hiányzások igazolásának kiállításában

Változás az iskolai hiányzások igazolásának kiállításában

Az iskolai igazolások okozta terhelést hivatott levenni az orvosok válláról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításával a jogalkotó.  A 2024. szeptemberben életbe lépő változás értelmében az orvosi igazolás elektronikus úton az EESZT közvetítésével kerül továbbításra a KRÉTA - Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer részére.

A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete régóta szorgalmazza, hogy legyen gördülékenyebb az iskolai hiányzások adminisztrálása. Az Egyesület javaslatára megvalósul az EESZT és a KRÉTA rendszerek összekapcsolása. Az eredeti elképzelés, miszerint az EESZT-be fölkerülő információ, hogy a gyermek megjelent az orvosánál, és az orvosi vélemény, hogy például vírusfertőzése van, amiből öt napon belül meg fog gyógyulni, automatikusan megjelenne a KRÉTA felületén is, így a gyermek iskolájában az osztályfőnök és iskolaigazgató meg tudná tekinteni ezt, ezzel csökkenne a praxisokra háruló teher. Ehhez képest az EESZT és a KRÉTA összekapcsolása olyan formán fog megvalósulni, hogy az orvosnak továbbra is ki kell állítani az orvosi igazolást és azt az EESZT fogja továbbítani a köznevelési, szakképző intézmények felé.

A folyamat részei:

 • a dokumentum előállítása;
 • a dokumentum EESZT útján történő továbbítása;
 • a dokumentum KRÉTA szakrendszer általi feldolgozásának visszaigazolása.

A változást a jogalkotó ki kívánja terjeszteni az óvodai foglalkozásokról történő hiányzások igazolására is.  

A NetDoktor Kommunikációs modulja illetve az ahhoz kapcsolódó applikáció, már most is lehetővé teszi, hogy a gyermek hiányzását igazoló dokumentumot a házi orvos elektronikusan megküldje a gyermek hozzátartozójának, és/vagy a nevelési intézményének.

NetDoktor Kommunikációs modul

A Kommunikációs modul használatával a praxis adminisztrációs feladatai jelentősen csökkenthetők.

Ajánljuk minden netdoktoros praxisnak, ahol szeretnének

 • egyéni vagy csoportos értesítéseket, dokumentumokat, kérdőíveket küldeni a pácienseknek, illetve ahol szeretnének tőlük előjegyzéseket, írásos kéréseket, dokumentumokat, mérési adatokat stb. fogadni;
 • egy netdoktoros rendelői e-mail címen keresztül közvetlenül a medikai szoftverből  e-maileket, csatolmányokat küldeni és fogadni;
 • a páciensek számára jogosítvány alkalmasságival, oltással, szűréssel, kötelező státuszvizsgálattal, kapcsolatos egyéni vagy csoportos értesítéseket küldeni.

A modullal együtt a praxis felhasználói hozzájutnak egy a szoftverhez kapcsolódó rendelői e-mail fiókhoz, amin keresztül e-maileket küldhetnek és fogadhatnak. A kiküldött emailek címzettjei feladóként midig a valós küldőt látják (külön orvos ill. asszisztens névvel érkezik az e-mail). Az e-mailek csatolmányokat, dokumentumokat is tartalmazhatnak.

A Dashboard/Értesítendők, illetve a Riportok/Értesítendők részen a különböző időszerű feladatok miatt értesítendő páciensek választhatók ki, adhatók át egyszerűen az e-mail küldő címzettjeiként, és küldhetők nekik egyedileg vagy előre letárolt e-mail sablonok alapján megírt e-maiekl, és az e-mailekhez csatolt dokumentumok, kérdőívek. A következő időszerű ellátási feladatok miatt behívandó pácienseket lehet leválogatni, és e-mail küldés címzettjeiként kiválasztani:   

 • jogosítvány alkalmassági vizsgálat,
 • időszerű védőoltás,
 • kötelező státuszvizsgálat - törzskarton frissítés,
 • korcsoportos szűrés,
 • táppénzes felülvizsgálat,
 • lejárt közgyógyigazolás,
 • gondozási protokoll miatti ellátás,
 • stb.

A NetDoktorban lehetősége van az elküldendő e-maileket jelszóval titkosítani. Ezzel csökkenthető annak a kockázata, hogy a mellékletben szereplő páciens adatok illetéktelen kezekbe kerülhessenek. E-mail titkosítás kulcs funkcióval megadható az elküldendő dokumentumhoz egy jelszó, ami lehet a páciens  egy személyes adata (pl. TAJ szám), vagy az érintettel előzetesen egyeztetett egyéni szöveg is.

Figyelem: Érzékeny adatok küldése során fokozott figyelmet kell fordítani az e-mail tartalmának és a mellékleteinek a biztonságára! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy korábbi állásfoglalásban ez szerepel: az adatkezelő kötelessége az, hogy megfelelő technikai intézkedésekkel is védje a személyes adatokat kezelésük, így jelen ügyben azok külső elektronikus levelezési címre történő továbbítása során a jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatkezelőnek az adatbiztonság megtartása érdekében mindent meg kell tennie saját részéről a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében a számára elérhető és tőle elvárhatóan alkalmazható technikai megoldások keretei között.”

Kapcsolat a NetDoktor Páciens mobil applikációval

A NetDoktor Páciens mobil applikációt használó páciensek és a praxis felhasználói között a Kommunikációs modul teremti meg a kapcsolatot. Ide érkeznek be az app-ról küldött  páciensek által felküldött dokumentumok, mérési adatok, a konzultációs kérések is.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!