Változik a halottvizsgálat

Változik a halottvizsgálat

A kórházon kívül meghalt személyek holttestének elszállításáról az elhunyt azonosítására szolgáló rendelvény alkalmazásával bizonyos esetek kivételével a jövőben a halottvizsgálatot végző orvoson kívül a halottvizsgálat lefolytatására jogszabályban feljogosított mentőtiszt is intézkedhet. A mentőtiszt a helyszíni halottvizsgálat lefolytatására akkor jogosult, ha a halottvizsgálati kiegészítő képzést sikeresen elvégezte. A kivételt jelentő esetek többek között:

 • perinatális halálozás,
 • a helyszíni halottvizsgálat során a  halál nem természetes jellegére utaló körülmény valószínűsíthető,
 • ha a mentőtiszt az  elhunyt egészségügyi adatait az EESZT-ből nem tudja lekérni, és ezáltal, a  halál természetes módon való bekövetkezését nem tudja valószínűsíteni.

A halottak vizsgálatáról szóló korábbi szabályokat a 377/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítja.

Az elhunytak azonosítására szolgáló űrlap adatai

A rendelet módosítja az elhunyt azonosítására szolgáló űrlap kötelező adattartalmát is.

Az űrlap a következő adatokat kell hogy tartalmazza:

 • az elhunyt családi és utóneve, személyazonosság igazolására alkalmas okirat típusa és száma, születési helye és ideje, kivéve, ha ismeretlen személyazonosságú az elhunyt. (Ilyen esetben „NN” betűk és az űrlap sorszámának megadása szükséges.)
 • az elhalálozás, vagy ha az nem ismert, a holttest helyének címadatai,
 • az elhalálozás tényleges vagy becsült ideje,
 • fertőző betegség gyanúja esetén a betegség neve,
 • az elszállítás célintézményének – egészségügyi intézmény, temető vagy halotthűtő – megnevezése és címe,
 • az elszállítást végző szervezet vagy személy megnevezése,
 • az elszállítás megrendelt időpontja vagy határideje,
 • az elszállítás elrendelésének időpontja,
 • az elszállítást elrendelő orvos/mentőtiszt neve, munkahelye, beosztása, pecsétszáma/működésiengedély-száma, mentőtiszt működési nyilvántartási száma, elérhetősége.

Az Elektronikus Halottvizsgálati Bizonyítványt kiállító (eHVB) rendszer használata

Az eHVB-rendszernek köszönhetően a halálozás anyakönyvezéshez szükséges adatok elektronikusan továbbíthatók, az eljárás hatósági szereplői egységes, zárt rendszerben érik el az adatokat és a szükséges űrlapokat. Az eHVB rendszer automatikusan továbbítja a szükséges adatokat az EAK (Elektronikus Anyakönyv) rendszer és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) felé. Az EAK rendszer a  haláleset anyakönyvezését követően megküldi a szükséges adatokat az illetékes jegyzőnek a hagyatéki leltár felvételéhez.

Ha a halottvizsgálat alkalmával az eHVB rendszer nem hozzáférhető, akkor a halottvizsgálati bizonyítvány papír alapon is kitölthető. Azonban a jogszabály értelmében az adatok feltöltését az ilyen esetekben is pótolni kell, méghozzá az eHVB rendszer hozzáférésének helyreállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb a hozzáférés helyreállítását követő egy munkanapon belül. Ha az eHVB rendszere  a  halottvizsgálatot követő munkanapon sem érhető el, akkor „a  halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyvezési célú részleges adattartalmú változatát –  az  eHVB  rendszerben történő adatrögzítési kötelezettség érintetlenül hagyása mellett – haladéktalanul papír alapon továbbítani kell a haláleset anyakönyvezésére illetékes anyakönyvvezető részére.”

Halottvizsgálati bizonyítvány a NetDoktorból

A NetDoktorban megoldott a halottvizsgálati bizonyítvány papír alapú kinyomtatása. A kitöltéséhez az elhunyt alapadatai elektronikusan betölthetők.

Amennyiben Önnek is szüksége lenne egy a napi feladatok ellátását hatékonyan támogató medikai szoftverre, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

 

További Blog

Váltson NetDoktorra!

Kérje kötelezettségmentes, ingyenes bemutatónkat.
Maximális támogatással!